σιαγών

-όνος, ἡ, ΜΑ
βλ. σιαγόνα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σιαγών — σιᾱγών , σιαγών jaw bone fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιηγόνα — σιαγών jaw bone fem acc sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιηγόνας — σιαγών jaw bone fem acc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιηγόνες — σιαγών jaw bone fem nom/voc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιηγόνος — σιαγών jaw bone fem gen sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιηγόνων — σιαγών jaw bone fem gen pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιηγών — σιαγών jaw bone fem nom/voc sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιαγόνιον — και ιων. τ. σιηγόνιον, τὸ, Α [σιαγών, όνος] 1. υποκορ. τού σιαγών* 2. το πλάγιο τμήμα στρατιωτικής μηχανής 3. στον πληθ. τὰ σιαγόνια τα τμήματα τού προσώπου που βρίσκονται κάτω από το σαγόνι ή κοντά σ αυτό …   Dictionary of Greek

  • ланита — щека , укр. ланита, др. русск., ст. слав. ланита σιαγών, παρειά (Супр.), словен. lanita, чеш. lanitva щека . Обычно объясняется из праслав. *olnita изогнутая часть тела , родственного греч. ὠλένη локоть , лат. ulnа локтевая кость , гот. aleina… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • челюсть — ж., также в знач. чело печи , южн., укр. челюсть – то же, русск. цслав., ст. слав. челюсть σιαγών (Супр.), болг. челюст челюсть , сербохорв. че̏љу̑ст челюсть, пасть , словен. čeljȗst челюсть , čeljȗstje ср. р. пасть , чеш. čelist ж. челюсть,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.